Tulus – “Jangan Cintai Aku Apa Adanya” Versi Bahasa Jepang

Penyanyi: Tulus

Judul: Jangan Cintai Aku Apa Adanya

Lirik bahasa Jepang: Katya

Continue reading “Tulus – “Jangan Cintai Aku Apa Adanya” Versi Bahasa Jepang”

Share this:

Shikao Suga – “Tsuki to Naifu” Versi Bahasa Indonesia

Penyanyi: Shikao Suga

Judul: Tsuki to Naifu (bahasa Indonesia: Bulan dan Pisau)

Lirik bahasa Jepang: Shikao Suga

Lirik bahasa Indonesia: Katya

Continue reading “Shikao Suga – “Tsuki to Naifu” Versi Bahasa Indonesia”

Share this: