Shikao Suga – “Tsuki to Naifu” Versi Bahasa Indonesia

Penyanyi: Shikao Suga

Judul: Tsuki to Naifu (bahasa Indonesia: Bulan dan Pisau)

Lirik bahasa Jepang: Shikao Suga

Lirik bahasa Indonesia: Katya

Continue reading “Shikao Suga – “Tsuki to Naifu” Versi Bahasa Indonesia”

Share this: